15 Zeilen in türkisch

 Nedstat Basic - Kostenlose web site statistiken
Persönliche Homepage webseite Zähler  Zurück     Hier gehts zur Topliste  The Best 100   One WorldHier gehts zur Sahimerdan`s Topliste  ALTERNATURK 

                    Türkische Sprüchwörter   

     

 
XV(15)Zeilen,Lines,xxxx?

I(1)Aðaç, insanlýðýn sadýk refakatçýsýdýr.

II(2)Aðaç, dünya ile güneþ arasýnda bir baðlantýyý oluþturur.

III(3)Aðaç ayný zamanda oksijen üretir.

IV(4)Aðaçlar insanlar için önemli bir hayat esasýný oluþturmaktadýr.

V(5)Aðaçlar; insanlar dili keþfetmeden ve güneþ enerjisi kelimesini telaffuz etmeden önce depolama tekniði dahil olmak üzere sorunu çözmüþ organizmalardýr.

VI(6)Aðaçlar, büyük sözler etmeden hareket etmektedirler.

VII(7)Eðer insanlarýn aðaçlarý olmasaydý ateþi keþfedemiyeceklerdi ve böylece buharlý makineyi icat edemeyeceklerdi, yararlanacaklarý elektriði üretecek cihazlar geliþtiremeyeceklerdi ve sonuçta ne bilgisayarý ne de interneti oluþturacaklardý.

VIII(8)Ýlk dönen tekerlekler aðaç kütükleriydi.

IX(9)Ancak bütün insanlýðýn kaderinde aðacýn da bir nebze suçu olduðunu söylemek gerekir.

X(10)Bununla ilgili olarak sadece üç sözcük iletmek istiyorum : .......yýlan ve elma.......

XI(11)Aðaç, adeta insanlýðýn anahtar teknolojisidir.

XII(12)Kanatimce biz insanlarýn þu ana kadar geliþtirdikleri en büyük üç eser :

XIII(13)ATEÞ >>>>>>>>TEKERLEK>>>>>>>INTERNET

XIV(15)Ve belki de aðaç yeniden cennetin anahtarýdýr...

(deutsch in türkisch von Serdar) raumschifferde 

Als ich heute voller Stolz einer türkisch sprechenden Bedienung diese türkische Übersetzung zeigte, sagte Sie mir das die Zeichen nicht richtig sind na ja wenn sich mal einer findet der die 15 Zeilen in eine türkische Homepage integriert wäre es wohl auch kein Fehler einen Link dorthin zu basteln.
 

              

Webdesign von Wolfgang Martin (Foto mit Fahrrad) im Internetcafe Frankfurt Netroom  Tel.:01602606631   Kontaktformular   Forum   Gäste   
Datenschutzerklärung
Gratis Homepage erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!